1. Persoonsgegeven en gegevens van paarden/pony’s

Alle aan Pieterse & Pieterse Easyhorses verstrekte persoonsgegevens en gegevens van paarden/pony’s, bij aanmelding voor activiteiten, zoals instructies, cursussen, evenementen, e.d., worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van deelname aan de betreffende activiteiten, waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

De persoonsgegevens en gegevens van paarden/pony’s zijn niet toegankelijk voor derden.

 

  1. Emailadressen

Pieterse & Pieterse Easyhorses Nieuwsbrieven met voor geabonneerden relevant geachte informatie over Natural Horsemanship gerelateerde zaken worden per email verspreid. De emailadressen van ontvangers zijn niet toegankelijk voor derden. Abonnees kunnen zich op elk gewenst moment aan- of afmelden. Bij afmelding wordt het emailadres uit het abonneebestand verwijderd.